Biografier

Otto Kubberud


Født: 11.09.1856
Død: 28.11.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 3.Toten Gaardbruker Arbeiderdemokratene
1919-21 1. suppleant 3.Toten Gaardbruker Arbeiderdemokratene
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for Mjøen 02.05-20.05.1916 og 23.06-30.06.1918.

1919-21 Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for Mjøen 23.06.-30.06.1918.

Personalia:

Født 11.09.1856, Kubberud i Hov sogn, Østre Toten.
Sønn av kopperslager Anders Olsen Sandbakken (1820-1905) og Marie Olsen Rognebyeie (1817-1894).

Utdanning og yrke:

Utlært - Kopperslager hos sin far, Toten

Drev - Fabrikk for finere vognaksler (patentaksler), Toten (i 10 år)
Formann - H. Gytlers knappefabrikk i Oslo (i 4 år)
Gårdbruker - Skjefstad på Østre Toten (kjøpte gården Skjefstad)
Drev - Fabrikasjon av hagesprøyter
Kopperslager - Hos sin far, Toten (til 1878)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Østre Toten formannskap
1916-19 medlem Østre Toten formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Ligningsnemnd, Østre Toten
Medlem - Fattigstyre, Østre Toten
Formann - Østre Totens provianteringsråd (fra 1916)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Hoff Musikforening
Formann - Hoff Musikforening
Æresmedlem - Hoff Musikforening