Biografier

Ole Martin Lappen


Født: 10.09.1867
Død: 15.04.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 4. Hadeland og Land Tømmermand og gaardbruker Arbeiderdemokratene
1913-15 1. representant 4. Hadeland og Land Tømmermand og gaardbruker Arbeiderdemokratene
1916-18 1. representant 4. Hadeland og Land Tømmermand og gaardbruker Arbeiderdemokratene
1922-24 4. representant Opland fylke Småbruker Arbeiderdemokratene
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Sosialkomiteen
1913-15 Nestformann i Sosialkomiteen
1916-18 Nestformann i Sosialkomiteen
Erstattet av Egge 19.06-08.07.1917.

1922-24 Medlem i Landbrukskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Det interparl. møte i København, 1924.

Personalia:

Født 10.09.1867, Hov, Søndre Land.
Sønn av gårdbruker Fredrik Olsen og Anne Kristoffersdatter.

Utdanning og yrke:

Elev - Alm. folkeskole
Utdannet - Snekker og tømmermann

Gårdbruker - Lappen
Direktør - Sparebankens forstanderskap, Søndre Land (i 10 år)
Kjøpte - Lappen (1895) (som han selv har ryddet og bebygget og var senere gårdbruker der)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 ordfører Søndre Land herredsstyre
1910-13 ordfører Søndre Land herredsstyre
1913-16 ordfører Søndre Land herredsstyre
1919-22 ordfører Søndre Land herredsstyre
Fra 1896 medlem Søndre Land herredsstyre (i 28 år)
Ukjent periode medlem Søndre Land formannskap (i 26 år)

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Søndre Land (i 9 år)
Medlem - Overligningsnemnda, Søndre Land (i 28 år)
Formann - Fattigstyret, Søndre Land (i 9 år)
Forlikskommissær - Søndre Land
Formann - Fylkets landbruksselskap (i 4 år)
Takst- og skjønnsmann - Flere store reguleringer i Opland og Nord-Trøndelag fylker og ved jernbaneanlegget Otta, nordover
Medlem - Kornmonopolkommisjonen av 1915
Medlem - Kornkomm. av 1919
Medlem - Småbruk- og bolibankkomiteen av 1918
Medlem - Bil-banekt. av 1927
Medlem - Valdresbanens direksjon (1912-1937)
Medlem - Rikstrygdeverkets apellkommisjon (1913-1928)
Nestformann - Valdresbanens direksjon (fra 1914)
1.varamann - Styret ved Norges Banks avdeling i Gjøvik (1916-1925)
Medlem - Riksskattestyret (1917-1926)
Medlem - Styret ved Norges Banks avdeling i Gjøvik (fra 1925)
Formann - Styret Norges Banks avdeling i Gjøvik (fra 1926)

Verv i partier:

Formann - Arbeiderdemokratenes lokale organisasjon
Formann - landsstyret arbeiderdemokratenes organisasjon

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret amtsarbeiderforeningen
Varamann - Styret Selskapet for Norges Vel (1922-1925)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens forstanderskap, Søndre Land (i 28 år)