Biografier

Aslak Nilsen


Født: 08.12.1898
Død: 26.09.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Papirarbeider Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Papirarbeider Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Militærkomiteen
1937-45 Medlem i Militærkomiteen

Personalia:

Født 08.12.1898, Kragerø.
Sønn av arbeider Knut Andreas Nilsen (1864-) og Karen Thorbjørnsen (1870-1912).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Middelskole (i 3 år)
Mekanikerlærling - Kragerø Støperi og Mek. Verksted (fra 1914)

Arbeidet - Union Co., Skotfos (1916)
Arbeidet - Trosvik Verksted i Brevik (1917-1918)
Reparatør - A.s Klosterfossen i Skien (1918-1945) (til 10. des. 1945)
Kontorsjef - Telemark fylkesarbeidsnemnd (fra 1945) (fra 10. des)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Skien formannskap
1928-31 medlem Skien formannskap
1931-34 medlem Skien formannskap
1934-37 medlem Skien formannskap
1937-45 medlem Skien bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Verv, Skien
Medlem - Styret Skien kraft- og lysverker (1928-1936)
Viseformann - Styret Skien kraft- og lysverker (fra 1945)

Verv i partier:

M. fl. - tillitsposter i den faglige og politiske arbeiderbevegelse
Formann - Skiens arbeiderparti (1927-1934)
Formann - Skiens arbeiderparti (fra 1946) (1946--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Skiens samvirkelag (fra 1926)
Medlem - Kontrollkomiteen, Skien samvirkelag (1941-1944)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupajonen var han medlem av det illegale faglige utvalg for Telemark fylke, det siste halve år som formann, og utvalgets representant i hjemmefrontledelsen i fylket.