Biografier

Magnus Nilssen


Født: 18.07.1871
Død: 20.11.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant Oslo: 1ste kreds, Oslo Guldsmed Arbeiderpartiet
1910-12 1. representant Oslo: 1ste kreds, Oslo Guldsmed Arbeiderpartiet
1913-15 1. representant Oslo: 1ste kreds, Oslo Guldsmed Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant Oslo: 1ste kreds, Oslo Guldsmed Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant Oslo: 1ste kreds, Oslo Guldsmed Arbeiderpartiet
1928-30 5. representant Oslo Gullsmed Arbeiderpartiet
1931-33 6. representant Oslo Gullsmed Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Oslo Gullsmed Arbeiderpartiet
1937-45 5. representant Oslo Gullsmed Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1919-1921 President Lagtinget
1934-1935 Varapresident Lagtinget
1935-1945 Visepresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Jernbanekomiteen
1910-12 Medlem i Jernbanekomiteen
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen
Fravær i 1914, Jørgensen trådte inn i hans sted.

1916-18 Sekretær i Jernbanekomiteen
1919-21 Sekretær i Jernbanekomiteen
Erstattet av Ivar Jørgensen 23.05-22.07.1921.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av alderstrygden.

1928-30 Formann i Jernbanekomiteen
Formann i 1928. Gikk ut for E. Johannesen 28.01.1928, og trådte inn igjen for E. Johannesen 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av Kringkastingssaken.

Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
1934-36 Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i den utvidete komité for Thorvik.

1937-45 Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom med i den utvidete komité. Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av valgordningen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Sekretær i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn
Medlem i Om midlertidig avgift av skipstonnasje m.m.
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Medlem i Utenrikskomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Sæter 28.01.1928.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Helga Karlsen 28.01.1928.

Medlem i Om biler og baner
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Plankomité til utarbeidelse av detaljerte forslag om mere arbeidsrom for Stortinget
Nestformann i Valgkomiteen
Overordentlige Storting 1939, 1940 og 1945.

Nestformann i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928

Personalia:

Født 18.07.1871, Lillehammer.
Sønn av skomakermester Mathias Nilssen (1834-1920) og Eline Pedersen (1835-1918).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Gullsmedlære
Gullsmedsvenn - Oslo (1889-1897)

Gullsmed - Egen forretning, Oslo (fra 1897)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Oslo bystyre
1906- medlem Oslo bystyre
1904-1906 medlem Oslo formannskap
1907-10 medlem Oslo bystyre
1913-16 medlem Oslo bystyre
1916-19 medlem Oslo bystyre
1925-28 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Nestformann - Skolestyret, Oslo (i 6 år)
M. fl. - Kommunale verv, Oslo
Medlem - Vannfallskommisjonen av 1911
Medlem - Valgordningskomm. av 1917
Medlem - Luftfartskt. av 1918
Medlem - Lønnskt. av 1919
Medlem - Regjeringens lønns- og forenklingskt. av 1927
Medlem - Telegrafadministrasjonskt. av 1922
Medlem - Komiteen om trafikkinstitusjonene av 1934
Medlem - Marinens undersøkelseskt. av 1935
Medlem - Tilsynskomiteen Kristiania-Gjøvikbanen (1908-1919)
Medlem - Skolestyret, Oslo (1910-1922)
Suppleant - Hovedstyret Statsbanene (1912-1920)
Medlem - Hovedstyret Statsbanene (fra 1920)
Varamann - For fullmektiger ved Nobelstiftelsen (1922-1940)
Medlem - Representantskapet Norges Brannkasse (fra 1928)
Medlem - Skolestyret, Oslo (1929-1937)
Overformynder - Oslo (1930-1934)
Medlem - Styret Oslo hospital (fra 1933)
Medlem - Stortingets delegasjon til den svenske riksdags 500-års jubileum (1935)
Medlem - Riksskattestyrets ankenemnd for verdsettelse av aksjer (fra 1938)
Deltok - Forhandlingene om riksrådet sommeren og høsten (1940)

Verv i partier:

Deltatt - en rekke skandinaviske sosialistkongresser og fredsmøter
Medlem - styret det norske Arbeiderparti (til 1945) (-1-1945)
Sekretær - den sosialdemokratiske landsorganisasjon (1901-1918)
Formann - Norges socialdemokratiske Arbeiderparti (1921-1927)(under partisplittelsen)
Nestformann - det norske Arbeiderparti (fra 1927)(ved sammenslutningen) (1927--1)(ved sammenslutningen)
Politisk fører - Arbeiderpartiet (1939-1940)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Ungdoms- og arbeiderforeninger
Formann - Styret Sebbelows stiftelse (fra 1929)

Andre administrative verv:

Varamann - Styret Instituttet for sammenlignende kulturforskning (1938-1940)

Diverse:

Okkupasjonen: Avsatt alle offentlige verv under krigen.
Foredragsholder: En mengde politiske foredrag
Slektskap: Han er søskenbarn av ovennevnte sorenskriver Kastrud.