Biografier

Anton Martin Knudsen Omholt


Født: 21.02.1855
Død: 28.01.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 4. Numedal Kirkesanger Venstre
1913-15 1. representant 4. Numedal Kirkesanger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Jernbanekomiteen
1913-15 Sekretær i Jernbanekomiteen

Personalia:

Født 21.02.1855, Omholt i ytre Sandsvær.
Sønn av gaardbruker Knud Halvorsen Omholt og Turine Marie Nilsdatter.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Asker (1874)

Amtsskolelærer - Akershus (1876-1884)
Lærer og kirkesanger - Eftelof hovedkirke i Sandsvær (fra 1884)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Sandsvær herredsstyre
1904-07 ordfører Sandsvær herredsstyre
1907-10 ordfører Sandsvær herredsstyre
Fra 1887 medlem Sandsvær herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Sandsvær
Valgmand - (1885-1903)
Medlem - Amtsskolestyret (fra 1906)
Formand - Amtsskolestyret (fra 1909)