Biografier

Levor Pedersen


Født: 21.11.1874
Død: 10.05.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 1. Ringerike Forretningsfører Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Hornsrud fra 28.06 og ut sesjonen i 1918.

Personalia:

Født 21.11.1874, Plettin i Ål, Hallingdal.
Sønn av arbeider Peder Evensen og Birgit Larsen.

Utdanning og yrke:

Lære - Smedfaget
Bestyrer - Hønefoss Teglverk
Tilsynsmann - R. T. V., Norderhov
Forretningsfører - Trygdekassen (fra 1911)
Teglverkseier - Hønefoss Teglverk (fra 1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1906- medlem Norderhov herredsstyre
1907-10 medlem Norderhov herredsstyre
1910-13 medlem Norderhov herredsstyre
1913-16 medlem Norderhov herredsstyre
1916-19 medlem Norderhov herredsstyre
1919-22 medlem Norderhov herredsstyre
1922-25 medlem Norderhov herredsstyre
1925-28 medlem Norderhov herredsstyre
1928-1930 medlem Norderhov herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Ligningsrådet, Norderhov
Medlem - Skattestyret, Norderhov (i 3 perioder)
Forliksmann - Norderhov
Medlem - Fylkesskattestyret, Buskerud
Medlem - Flere kommunale komiteer, Norderhov
Formann - Forliksrådet, Norderhov (fra 1911)