Biografier

Andreas Sigurdsen


Født: 02.02.1861
Død: 20.08.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Skien Kæmner Venstre
1916-18 1. representant Skien Kæmner Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Nestformann i Justiskomite nr. 1
1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 1

Personalia:

Født 02.02.1861, Skien.
Sønn av maltmester Ole S. (1832-1891) og Karen Olea Olsen (1828-1912).

Utdanning og yrke:

Sakførerkontorist - Skien (1876-1881)
Fullmektig - Nedre Telemark fogedembete (1881-1893)
Kst. foged - Under ledighet i embetet i Nedre Telemark (1893-1895)
Forstander - Skiens hospital (1894-1900)
Kemner - Skien (1896-1926)
Borgermester - Skien (1926-1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Skien bystyre
1901-04 medlem Skien bystyre
1904-07 medlem Skien bystyre
1907-10 medlem Skien bystyre
1910-13 medlem Skien bystyre
1913-16 medlem Skien bystyre
1916-19 medlem Skien bystyre
1919-1921 medlem Skien bystyre
1895-1898 medlem Skien bystyre

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer, Skien
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avholdssaken og dissenterne
Medlem - Styret Skien baptistmenighet
Formann/viseformann/sekretær - Avholdsfolkets Fellesutvalg (1891-1906)
Formann - Dissentertinget (1909-1926)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret i flere banker, Skien