Biografier

Arthur Sigurd Skjelderup


Født: 26.11.1874
Død: 12.12.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 4dje kreds, Hammersborg Høiesteretsadvokat Høyre

Personalia:

Født 26.11.1874, Kristiania.
Sønn av privatlæge Michael Skjelderup og Sigrid Mørch.

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss skole (1893)
Cand. jur. (1898)

Sorenskriverfuldmægtig - Ringerike (1899-1900)
Fuldmægtig - Advokat Schiander (1900-1904)
Høiesteretsadvokat (1904)
Advokat? - Egen forretning (fra 1904)

Offentlige verv:

Medlem - Kristiania skolestyre
Viceformand - Kristiania skolestyre (1912)
Formand - Kristiania skolestyre (1913)

Verv i partier:

Formand - Kristiania konservative forening (1910-1913)

Verv i organisasjoner:

Formand - Studentersamfundet (1903)
Sekretær - Norsk sakførerforening (fra 1906)