Biografier

Erik Hadland Torjusen


Født: 17.09.1855
Død: 01.04.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 1. Dalene Telegrafbestyrer Venstre
1916-18 1. suppleant 1. Dalene Telegrafbestyrer Venstre
1919-21 1. suppleant 1. Dalene Telegrafbestyrer Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Varamedlem i Toldkomiteen
Varamedlem.

1916-18 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Gjedrem fra 02.08 og ut sesjonen i 1918 .

1919-21 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Gjedrem fra 02.08 og ut sesjonen i 1918, og fra 06.04 og ut sesjonen i 1921

Personalia:

Født 17.09.1855, Egersund.
Sønn av handelsborger Rasmus Torjusen (1825-1891) og Berthe Tallina Hadland (1826-1904).

Utdanning og yrke:

Elev - Egersunds borgerskole
Telegrafisteksamen - Stavanger (1875)
Elev - Kursus, kabelskolen i København til utdannelse av kabelelektrikere (1896)
Studerte - Med stipendium, Paris (1900)

Gårdbruker - Hovland på Egerøy
Telegrafist - Nordland (til 1878)
Driftsleder - Egersunds Telefonselskap (til 1924)
Kontorist - Egersunds Fayancefabrik (fra 1872)
Telegrafist - Tønsberg (1878-1880)
Telegrafist - Egersund (fra 1880)
Fotograf - Opprettet fotografisk atelier i Egersund (1880-1906)
Kst. telegrafbestyrer - Egersund (1900-1906)
Telegrafbestyrer - Egersund (1906-1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Egersund bystyre
1901-04 ordfører Egersund bystyre
1904-07 ordfører Egersund bystyre
1910-13 medlem Egersund formannskap
1892-1898 medlem Egersund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Egersund havnestyre
Formann - Egersund havnestyre
Medlem - Middelskolens forstanderskap, Egersund
Medstifter - Dalane Folkemuseum
Medlem - Styret Dalane Folkemuseum (i 20 år)
Medlem - Styret Egersunds Telefonselskap (til 1924) (-1-1924)
Formann - Styret Egersunds Telefonselskap (til 1924) (-1-1924)
Medlem - Styret Egersunds Skog- og Træplantningsselskab (1891-1934)
Forlikskommissær - Egersund (fra 1900)
Medstifter - Egersunds Telefonselskap (1901)
Formann - Styret Egersunds Skog- og Træplantningsselskab (1905-1934)
Formann - Egersund forliksråd (1927)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Egersunds Skog- og Træplantningsselskab
Æresmedlem - Vest-Agder Sangerforbund
Æresmedlem - Egersunds Mandssangforening
Formann - Egersunds Mandssangforening
Medlem - Styret Egersunds Mandssangforening