Biografier

Ivar Petterson Tveiten


Født: 18.12.1850
Død: 17.04.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. suppleant Bratsberg Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 4. representant Bratsberg Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 4. Vest-Telemarken Gaardbruger Venstre
1910-12 1. representant 4. Vest-Telemarken Gaardbruger Venstre
1913-15 1. representant 4. Vest-Telemarken Gaardbruger Venstre
1916-18 1. representant 4. Vest-Telemarken Gaardbruger Venstre
1919-21 1. representant 4. Vest-Telemarken Gaardbruger Venstre
1922-24 1. representant Telemark fylke Gaardbruger Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1916- Varapresident Stortinget
1917-1920 President Stortinget
1922-1924 President Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Jernbanekomiteen
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
1907-09 Medlem i Budgetkomiteen
1910-12 Sekretær i Budgetkomiteen
Forfall i 1912, Tveten trådte inn i hans sted.

1913-15 Sekretær i Budgetkomiteen
1916-18 Nestformann i Budgetkomiteen
1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av Norges inntreden i Folkeforbundet.

Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av A. H. Halvorsen 26.11.-15.12.1920 og 29.04.-23.07.1921.

1922-24 Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
Gikk ut for Midgaard 25.07.1924.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Foss 12.02.1913.

Medlem i Komiteen i anledningen av norsk-amerikanernes mindegave
1916-18 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Sekretær i Fullmaktskomiteen
Nestformann i Valgkomiteen
Nestformann i 1917-1918.

Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Nestformann 1919-1920, formann 1920-1921.

Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Nestformann i Valgkomiteen
Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Formann i Utenrikskomiteen
Permisjon i 1920 og 1921, Gunnar Knudsen og Hegge trådte inn i hans sted.

1922-24 Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Nestformann i Valgkomiteen
Gikk ut for Olsen Nalum 25.07.1924.

Nestformann i Om Stortingets forretningsorden
Ba seg fritatt i 1923, Aarstad trådte inn i hans sted.

Formann i Utenrikskomiteen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1919-1920 Parlamentarisk leder Vinstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926

Personalia:

Født 18.12.1850, Veum, Fyresdal.
Sønn av gardbrukar Petter Sveinungsson Veum (1811-1879) og Tone Tolleivsdotter Lislestog (1827-1853).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Kviteseid seminar (1869)

Heradskasserar - Fyresdal
Lærar - Fyresdal (1869-1883)
Forretningsførar - Fyresdals Forbruksforening (1871-1899)
Gardbrukar - Fyresdal ???? (fra 1879) (overtok farsgården)
Kasserar - Dampskipet "Fyresdal" (1884-1899)
Gardbrukar - Brokke (fra 1889) (Grannegarden)
Sparebankdirektør (1895-1910)
Forretningsfører - Veums Forbruksforening (1899-1901)

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale ombod, Fyresdal
M. fl. - Fylkeskommunale ombod, Telemark
Medlem - Befalsnemnda av 1913
Medlem - Bygdemøllenemnda av 1916
Deltok - Fleire nordiske fredskonferanser
Overformyndar - Fyresdal (1882-1907)
Valmann - Ved alle val (1885-1903)
Formann - Fyresdal skulestyre (1893-1902)
Medlem - Fylkesskulestyret, Telemark (1900-1925)
Deltok - Parisdelegasjonen (1904)(nov)
Medlem - Deputasjonen frå Stortinget ved avdukinga av minnesmerkje for Carsten Anker på Eidsvoll 16. mai (1914)
Medlem - Ordensrådet for St. Olav (1914-1927)
Medlem - Kommisjonen om nasjonal hjelpetenest (1918)
Medlem - Utenrikskomm. (1919-1920)
Visekanslar - (Ordensrådet ??) (1929-1931)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret minnegåva frå Amerika