Biografier

Nils Yngvar Ustvedt


Født: 29.04.1868
Død: 16.10.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 5te kreds, Uranienborg Dr. med., sundhetsinspektør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Budgetkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Om indredning av ledige rum i stortingsbygningen

Personalia:

Født 29.04.1868, Bjølsen i vestre Aker.
Sønn av disponent Hans Ustvedt og Eveline Marie Birgitte Nielsen.

Utdanning og yrke:

Student (1886)
Cand. med. (1892)
Studiereise - Med offentlig stipendium, i Tyskland og Italien. (1894)
Studiereise - Med offentlig stipendium, i Tyskland og Italien. (1899)
Dr. med. (1900)
Studiereise - Med offentlig stipendium, i Tyskland og Italien. (1900)
Studerte - Pest og kolera i Indien (1901-1902)
Studiereise - Med offentlig stipendium, i Tyskland og Italien. (1907)

Foreleste - Forelæsninger over hygiene ved distriktslægekurser og ved universitetets sommerkurser
Reservelæge - Ulevold epidemisykehus (1894-1896)
Assistent - Universitetets hygieniske institut (1896-1898)
Sundhetsinspektør - De epidemiske, tuberkulose og venetiske sygdomme i Kristiania (fra 1898)
Skolelæge - Møllergatens skole (fra 1899)
Lærer - Skolehygiene ved universitetets pædagogiske seminar (fra 1909)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Kristiania bystyre
1901-04 medlem Kristiania bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Hverv
Medlem - Kristiania vergeraad (1900-1903)
Forlikskommissær - Kristiania (1909-1911)

Verv i partier:

Medlem - styret Kristiania konservative forening
Formand - styret Kristiania konservative forening (1908-1910)
Medlem - det konservative centralstyre (1908-1912)

Verv i organisasjoner:

Formand - Studenternes selvhjælpsforening (fra 1898)

Litteratur:

Skrev - Endel videnskabelige avhandlinger
Art. forf. - Artikler i tidsskrifter og dagspressen, væsentlig om hygiene og epidemiske sygdomme