Skolevalg 2021

Siden 1989 har NSD gjennomført skolevalg ved alle ordinære valg, og samtidig gjennomført spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkingen. Dette gir unike data om ungdoms holdninger til samfunnsspørsmål gjennom tre tiår.

Data fra skolevalgundersøkelsene

Hvilke politiske saker er viktigst for ungdommers valg av parti? Hvor fornøyd er ungdommer med demokratiet i Norge?

17 739 elever fra 162 videregående skoler har svart på spørsmålene i skolevalgundersøkelsen 2021. I tillegg har vi stilt noen av de samme spørsmålene til et utvalg av den norske befolkningen, slik at man kan sammenligne svarene.

Datasettene for undersøkelsene er tilgjengelig for nedlasting i lenken under.

Skolevalgundersøkelsene 1989-2021

Datasettene finner du her

Hva er skolevalg?

  • Prøvevalg for stortingsvalg, sametingsvalg og fylkesvalg
  • Spørreundersøkelse blant elever og i befolkningen
  • Valgkamp på skolene. Ungdomspartiene deltar med debatter og valgtorg
  • Demokratiopplæring i praksis

Skolevalget peker ut retningen

Selv om resultatene fra skolevalget skiller seg fra det vanlige valget har det erfaringsmessig pekt på tendensene og hvilken retning resultatene går i. Kartene viser fylkesvise resultater for partiene ved skolevalget og det ordinære stortingsvalget i 2017.

test
Graf som viser tillit til politikere 1994-2019

Spørreundersøkelsen blir gjennomført både blant elevene og i et representativt utvalg av hele befolkningen. Dette datamaterialet gir et unikt innblikk i ungdoms holdninger og verdier gjennom tre tiår.

Her kan du laste ned datasettene