Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Skolevalgundersøkelsen og nasjonale meningsmålinger

Vi gjør oppmerksom på at det for Skolevalgsundersøkelsen finnes tre typer filer for hvert valgår:

Elevundersøkelser - landsfiler: Disse filene er bearbeidet med sikte på å øke representativiteten. Man skal bruke disse filene dersom man ønsker å si noe om gruppen "elever i videregående skole". Ved valgene i 2011 og 2015 ble det i 20 kommuner gjennomførst et forsøk med nedsatt stremmerettsalder til 16 år. Besvarelsene for de elevene som deltok i dette forsøket finner man i to egne filer.

Elevundersøkelser - fylkesfiler: Disse filene inneholder alle data fra ett fylke. Skolen finner igjen sine egne data i disse filene. Man skal bruke disse filene dersom man ønsker å studere sin egen skole, eller om man ønsker å sammenligne resultatene med naboskolen.

Nasjonale meningsmålinger: Noen av spørsmålene fra skolevalgundersøkelsen blir stilt til et representativt utvalg av det norske folk. Man kan dermed undersøke om elever uttrykker de samme holdningene som folket forøvrig.

1989-2021: Landsfiler

  '89 '91 '93 '94 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17 '19 '21
Elevundersøkelsen - landsfiler
Stemmerett for 16 åringer                              
Nasjonal meningsmåling
Spørreskjema til skolevalgundersøkelsene
Elevundersøkelsen
Nasjonal meningsmåling

2021: Regionsfiler med enkeltskoler (alle elever)

2019: Regionsfiler med enkeltskoler (alle elever)

2017: Regionsfiler med enkeltskoler (alle elever)

1989 - 2015: Fylkesfiler med enkeltskoler (alle elever)

  '89 '91 '93 '94 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Andre datasett

Valg

Flernasjonale undersøkelser

Norske undersøkelser

Data om norske kommuner

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)