NSD / Personverntjenester / Oppslagsverk for personvern i forskning / Hvordan gjennomføre et prosjekt uten å behandle personopplysninger?

Hvordan gjennomføre et prosjekt uten å behandle personopplysninger?

Dersom du ikke trenger personopplysninger i ditt prosjekt kan du gjennomføre det anonymt. Da må du passe på at dataene dine ikke på noe vis, eller på noe tidspunkt i prosjektet, kan spores tilbake til enkeltpersoner.

En behandling regnes som anonym dersom det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner på noe tidspunkt av datainnsamlingen. Dersom du kun skal behandle anonyme opplysninger, skal du ikke melde prosjektet til NSD. 

Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, hverken direkte, indirekte eller via e-post/IP-adresse eller koblingsnøkkel. 

Merk at avidentifiserte data ikke betyr det samme som anonyme data. Hvis en har avidentifiserte data har forsker/databehandler/registereier en koblingsnøkkel med ID til selve datamaterialet og det kan ikke kalles for anonymt.

Mulige fremgangsmåter for ikke å behandle personopplysninger

Her er noen mulige fremgangsmåter for ikke å behandle personopplysninger i forskningsprosjektet:

  • Ved intervju og observasjon registreres data kun i form av notater (ikke lydopptak).
  • Påse at det ikke registreres noen navn eller personidentifiserende bakgrunnsopplysninger i datamaterialet.
  • Spørreskjemaer innhentes i papirform, uten navn og indirekte identifiserende opplysninger.
  • Nettbaserte spørreskjema må bruke anonym løsning (bl.a. at respondentens epost-/IP-adresse ikke på noe tidspunkt knyttes til spørreskjema), og at selve spørreskjemaet ikke inneholder spørsmål om identifiserende opplysninger.
    NB! De fleste nettbaserte spørreskjema innebærer registrering av epost-/IP-adresse, og behandlingen vil da måtte meldes, selv om eventuelt bare tjenesteleverandøren har tilgang til disse opplysningene.
  • Registerdata (aggregert statistikk på gruppenivå) kan brukes uten å melde prosjektet så lenge datene er anonyme. Opplysningene må ikke kunne tilbakeføres til enkeltpersoner på noen måte. Det finnes en rekke anonyme registerdata tilgjengelig på nett, bl.a. hos SSB og NSD.

Skal du behandle personopplysninger?

Dersom du skal behandle personopplysninger i ditt prosjekt, må du sende inn meldeskjema

Les mer om hvem som skal fylle ut og hva du må ha klart